Au­to­ma­ti­sche wa­pens nog spoor­loos

Times of Suriname - - ADVERTENTIE -

Een on­dui­de­lijk­heid in het on­der­zoek waar Bel­gi­sche in­lich­tin­gen­dien­sten mee in hun maag zit­ten, zijn au­to­ma­ti­sche wa­pens die zijn te zien op vi­deo­beel­den van de aan­sla­gen in Brus­sel, maar die nooit wer­den te­rug­ge­von­den. De dien­sten gaan er­van­uit dat de ka­lasjnik­ovs op een on­be­ken­de plaats zijn ver­stopt.

De mees­te slacht­of­fers, zo’n hon­derd in to­taal, zijn ge­val­len in het Pa­rij­se the­a­ter Bata­clan.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.