Ver­band aan­sla­gen Brus­sel en Pa­rijs

Times of Suriname - - ADVERTENTIE -

Bei­de aan­sla­gen wer­den op­ge­ëist door IS. De ter­reur­cel, met een be­lang­rij­ke rol voor Ab­de­slam, ope­reer­de van­uit de Brus­sel­se deel­ge­meen­te Mo­len­beek. Zo ver­trok­ken op 12 no­vem­ber ter­ro­ris­ten naar Pa­rijs van­uit het huis van Kha­lid el Ba­kra­oui. Na de aan­sla­gen in Pa­rijs vlucht­te Ab­de­slam on­der meer naar het Bel­gi­sche Vorst, waar hij zich schuil­hield in een wo­ning van de broers El Ba­kra­oui. Op 18 maart werd Ad­be­slam in Bel­gië ge­ar­res­teerd. Vier da­gen la­ter blie­zen de broers El Ba­kra­oui zich op.

Po­li­tie-een­he­den in de stra­ten van Pa­rijs.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.