Strijd te­gen IS hangt nauw sa­men met strijd te­gen ter­reur in Eu­ro­pa

Times of Suriname - - ADVERTENTIE -

Hoe­wel Is­la­mi­ti­sche Staat in Sy­rië en Irak ter­rein ver­liest, neemt de kans op een aan­slag niet af, zegt het hoofd van de Bel­gi­sche mi­li­tai­re in­lich­tin­gen­dien­sten Eddy Testel­mans te­gen RTBF. Wan­neer IS wordt te­rug­ge­dron­gen en als tast­ba­re or­ga­ni­sa­tie niet meer be­staat, is de kans groot dat de ter­reur­groep een vir­tu­e­le, ide­o­lo­gi­sche or­ga­ni­sa­tie wordt die men­sen op­roept om zich te or­ga­ni­se­ren en te ra­di­ca­li­se­ren en die nog moei­lij­ker is om te be­strij­den.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.