Meer dui­de­lijk over rol van Sa­lah Ab­de­slam

Times of Suriname - - ADVERTENTIE -

De Vlaam­se om­roep VTM meldt dat Ab­de­slam, een 27-ja­ri­ge Frans­man van Ma­rok­kaan­se ou­ders, ze­ker tien aan­slag­ple­gers naar West-Eu­ro­pa ver­voer­de met een huur­au­to. De ter­ro­ris­ten voch­ten voor IS in Sy­rië en kwa­men met de vluch­te­lin­gen­stroom mee naar Grie­ken­land en Tur­kije, waar ze door Ab­de­slam wer­den op­ge­pikt. Zes van hen heb­ben een rol ge­speeld bij de aan­sla­gen in Pa­rijs. Vier an­de­ren wa­ren be­trok­ken bij de aan­sla­gen in Brus­sel op 22 maart dit jaar. Ab­de­slam is de eni­ge ter­ro­rist die de aan­sla­gen in Pa­rijs over­leef­de, ne­gen an­de­re aan­slag­ple­gers kwa­men om.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.