Het zon­ne­schijn­tje van de fa­mi­lie

Times of Suriname - - KINDERPAGINA -

Veel ge­lach en veel ple­zier (voor­al wan­neer zij be­zig is), die is de zes­ja­ri­ge Joy. Het klopt he­le­maal met de be­te­ke­nis van haar naam; vreug­de! Als der­de en het laatste kind van haar moe­der krijgt Joy meer aan­dacht dan nor­maal van haar broer en zus. De jong­ste van de kin­de­ren!

Be­hal­ve thuis bij Joy, heb­ben an­de­re fa­mi­lie­le­den ook veel pret wan­neer Joy op be­zoek komt. Met haar krul­lend haar, vroe­ger werd zij door een tan­te al­tijd krul­len­bol ge­noemd, en haar ‘ver­stan­di­ge’ praat­jes valt zij al­tijd op.

Ken je een van Walt Dis­ney’s te­ken­films: Fro­zen? Zij is dol op Fro­zen, vo­rig jaar toen zij haar vijf­de ver­jaar­dag mocht her­den­ken, was al­les Fro­zen! Ja hoor, van haar jurk, snoep­zak­jes, tent­ver­sie­ring tot mu­ziek!

Op school doet Joy ook flink haar best, mis­schien wordt zij een juf. Be­hal­ve kijkt zij ook graag naar Do­ra, die ve­le avon­tu­ren be­leeft sa­men met haar aap­je Boots en de an­de­re die­ren in het bos. Be­hal­ve dat Joy veel ple­zier be­leeft van Do­ra, leert zij ook van de­ze te­ken­film En­gel­se woord­jes ge­brui­ken. En als zij bij oma Ma­rie en opa Hu­go op be­zoek is , praat zij En­gels. Oma Ma­rie is dan een beet­je te­leur­ge­steld; de­ze oma van 82 jaar praat en ver­staat geen En­gels. Oma is ge­bo­ren in In­do­ne­sië en heeft nog nooit op school ge­ze­ten. Maar Joy vindt het niet erg als oma haar niet ver­staat, dus zegt zij het maar in het Ne­der­lands. Met Joy in de buurt is het daar­om al­tijd een ple­zie­ri­ge tijd en daar­mee zijn oma en opa he­le­maal eens.

Daar­om lie­ve kin­de­ren, doe je best op school. Vroe­ger kon­den de kin­de­ren niet al­tijd naar school ge­stuurd wor­den, daar­voor was er geen geld en ook geen op­pas voor de klei­ne kin­de­ren thuis. Het groot­ste kind moest dan thuis blij­ven, want de ou­ders gin­gen zo vroeg uit huis en ko­men meest­al laat en moe thuis.

(GP)

Fro­zen

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.