Lam­me­tje

Times of Suriname - - KINDERPAGINA -

Een lam­me­tje in de wei staat al­leen te gra­zen. Hij blaat en blaat, maar nie­mand hoort hem. Waar is zijn ma­ma, mis­schien kan zij hem ver­as­sen. Ma­ma schaap is in de stal en hoort van zo­ver niet zijn stem. Het lam­me­tje is niet ang­stig, maar hij voelt zich al­leen. Maar dan in de ver­te ziet hij een schaap naar hem toe­lo­pen. Het is ma­ma schaap en zo is lam­me­tje weer blij.

(GP)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.