Vrouw ont­wik­kelt al­ler­gie voor al­les, ook voor ei­gen man

Times of Suriname - - PANORAMA -

Het le­ven van Jo­han­na Wat­kins is in kor­te tijd ver­an­derd in een hel. Door een zeld­za­me aan­doe­ning is ze al­ler­gisch ge­wor­den voor vrij­wel al­les, zelfs voor haar lief­de­vol­le echt­ge­noot Scott. El­ke dag brengt ze door in com­ple­te iso­la­tie en ie­de­re dag vecht ze om te over­le­ven. Drie jaar ge­le­den trouw­den Scott en Jo­han­na. Toen was er nog geen vuil­tje aan de lucht. Vo­rig jaar ver­an­der­de dit plots. De ge­zond­heid van de 29-ja­ri­ge Ame­ri­kaan­se le­ra­res ging dag na dag ach­ter­uit. Eerst kreeg ze last van een voed­sel­al­ler­gie, maar al snel werd ze al­ler­gisch voor vrij­wel al­les. Ze kan nu ook geen geu­ren meer ver­dra­gen. Een knuf­fel van haar ei­gen man doet veel pijn. “Ik mag niet te dicht­bij ko­men en kan haar niet om­hel­zen’’, ver­telt de man in een re­por­ta­ge van zen­der Fox 9. Al­leen haar broer en zus kan de vrouw nog in haar buurt ver­dra­gen. Jo­han­na heeft in die be­gin­fa­se heel wat ver­keer­de dia­gno­ses ge­kre­gen, tot­dat er een zeld­za­me aan­doe­ning werd vast­ge­steld. De le­ra­res lijdt aan het ‘mest­cel-ac­ti­va­tie­syn­droom’ (MAS), waar­bij het im­muun­sys­teem he­le­maal op hol is ge­sla­gen. Vol­gens pro­fes­sor La­wren­ce Afrin van de uni­ver­si­teit van Min­ne­so­ta gaat het om een re­la­tief nieu­we ont­ste­kings­ziek­te. (AD.NL/foto: pe­o­p­le­dot­com.fi­les.word­press.com)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.