Nie­mand de lucht in: Muis aan boord!

Times of Suriname - - PANORAMA -

Een vlucht met een Boei­ng 757 van Ne­pal Air­li­nes naar Bang­kok is ge­an­nu­leerd, om­dat de be­man­ning in pa­niek was ge­raakt na het zien van een muis.

Een woord­voer­der van de lucht­vaart­maat­schap­pij zei te­gen de pers dat de be­man­ning na het ont­dek­ken van het knaag­dier­tje de pas­sa­giers di­rect eva­cu­eer­de, om daar­na naar de dichtst­bij­zijn­de han­gar te taxi­ën. Al­daar be­gon een wa­re klop­jacht in het toe­stel op de on­ge­no­de rei­zi­ger. Ver­moe­de­lijk is de muis aan boord ge­trip­peld tij­dens de le­ve­ring van een ca­te­ring­wa­gen, en bleef het dier­tje vrij lang on­op­ge­merkt door zich in de ach­ter­kant van het vlieg­tuig te ver­schan­sen.

Toen de speur­tocht van de be­man­ning niet di­rect tot een suc­ces leid­de, be­sloot de ge­zag­voer­der uit vei­lig­heids­over­we­gin­gen de vlucht ge­heel te an­nu­le­ren. Zo­lang het avon­tuur­lij­ke knaag­dier niet ge­von­den is, blijft de Boei­ng aan de grond. (AD.NL)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.