Jon­ge­man­nen be­roofd en ver­wond

Times of Suriname - - BINNENLAND -

PARAMARIBO – Twee jon­ge­man­nen zijn gis­ter­och­tend in Paramaribo be­roofd en ver­wond. Een van hen liep een kap­ver­won­ding aan zijn hoofd op, ter­wijl de an­der een striem op zijn rug had. De po­li­tie heeft hen ver­we­zen voor me­di­sche be­han­de­ling. Twee ro­vers van wie een ge­wa­pend was met een hou­wer, heb­ben de roof ge­pleegd.

Een van de slacht­of­fers ver­telt aan de krant dat hij sa­men met een vriend voor een eet­huis­je aan de In­di­ra Gand­hi­weg stond. Ze spra­ken met el­kaar toen een van de da­ders daar kwam. De da­der bood een mo­bie­le te­le­foon te koop aan voor SRD 450. Een van de slacht­of­fers vond de te­le­foon goed en wil­de die ko­pen. Toen hij SRD 450 te­voor­schijn haal­de, gris­te de ro­ver het geld uit zijn han­den. Toen kwam ook de twee­de cri­mi­neel die met een hou­wer be­gon te zwaai­en naar de twee jon­ge­man­nen, waar­door die ge­wond raak­ten. Met het buit­ge­maak­te geld zijn de ro­vers ge­rend naar een leeg­staand per­ceel aan de Wa­gen­ma­ker­weg. De slacht­of­fers ga­ven dit door aan de po­li­tie, maar de ro­vers zijn nog voort­vluch­tig.

Een van de jon­ge­man­nen zegt dat hij za­ter­dag geld had ont­van­gen en aan zijn vriend had ge­vraagd om dit te hou­den. Dit geld is ech­ter buit­ge­maakt. Vol­gens hem wa­ren hij en zijn vriend bij­na twee uur­tjes voor het eet­huis­je. Hij heeft er niet op ge­let of de da­ders al daar wa­ren. Hij denkt dat het per­so­nen van de buurt zijn die hen heb­ben ge­ob­ser­veerd en be­roofd. WJ

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.