Ro­ver grijpt keel vrouw in ap­par­te­ment

Times of Suriname - - BINNENLAND -

PARAMARIBO - Een ro­ver heeft za­ter­dag naar de keel van een vrouw ge­gre­pen om haar te be­ro­ven in een ap­par­te­ment in Paramaribo. Uit ver­kla­ring van het slacht­of­fer blijkt dat zij lag te sla­pen in haar ap­par­te­ment. Er werd op ge­ge­ven mo­ment ge­klopt op de deur, waar­na zij die open­deed. Ze zag een man met een schaar, die haar ge­lijk naar de keel greep. Hij vroeg haar naar geld. Er ont­stond een wor­ste­ling en hij wist een mo­bie­le te­le­foon die op een ta­fel was ge­zet, buit te ma­ken. Daar­mee ren­de hij weg. Hij liet zijn gym­pies en zon­ne­bril ach­ter. Het slacht­of­fer is ver­we­zen voor me­di­sche be­han­de­ling. In de­ze zaak heeft een taxi­chauf­feur mel­ding ge­maakt bij de po­li­tie dat hij een man naar het ap­par­te­ment had ver­voerd. Vol­gens hem stap­te de man uit zijn au­to en ging naar het ap­par­te­ment. Hij moest in zijn au­to wach­ten op de klant. Hij hoor­de kort daar­na een ge­gil, waar­na de klant zon­der schoe­nen te­rug­kwam. De man zei toen nog te­gen de chauf­feur dat hij ru­zie had ge­kre­gen met zijn vrien­din en dat de chauf­feur daar­om snel moest weg­rij­den. De taxi­chauf­feur vond dit vreemd en ver­tel­de dit aan de po­li­tie. Hij ver­tel­de de wets­die­na­ren ook dat hij de man na­dien had af­ge­zet voor de VCB-bank aan de Wa­ter­kant die daar een te­le­foon aan an­de­ren te koop aan­bood. Het slacht­of­fer heeft een ver­won­ding op­ge­lo­pen aan haar arm. De po­li­tie heeft haar ver­we­zen voor me­di­sche be­han­de­ling. WJ

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.