Au­to man buit­ge­maakt

Times of Suriname - - BINNENLAND -

PARAMARIBO – De au­to van een man is za­ter­dag­avond in Paramaribo ge­sto­len. Het slacht­of­fer ver­telt aan de krant dat hij naar een ker­mis aan de Sir Wins­ton Chur­chil­l­weg te Dijk­veld was ge­gaan om zich te ver­ma­ken. Hij liep na­dien naar zijn wa­gen. Bij het open­ma­ken van het por­tier zag hij twee man­nen voor zich, die hem vroe­gen een taxi­rit voor hen te rij­den. De aan­ge­ver hield hen ge­lijk voor dat hij geen taxi rijdt. Hier­na had­den de man­nen een goed ge­sprek met hem, waar­door hij niet het ver­moe­den had dat ze van plan wa­ren hem te be­ro­ven.

Vol­gens het slacht­of­fer sloe­gen de da­ders hem op den duur, waar­door hij lich­te ver­won­din­gen heeft op­ge­lo­pen. Kort daar­na werd hij be­roofd van zijn voer­tuig. De da­ders stap­ten in de wa­gen en re­den weg in de rich­ting van Staats­olie. De be­na­deel­de alar­meer­de toen de po­li­tie, die ter plek­ke ging voor on­der­zoek. De aan­ge­ver zegt dat zijn au­to gis­te­ren is te­rug­ge­von­den in de om­ge­ving van High­way. Ech­ter is de cd-spe­ler ge­sto­len. Ook een te­le­foon is uit de wa­gen weg­ge­no­men. De be­na­deel­de zegt dat hij heel wat foto’s van her­in­ne­rin­gen in de­ze mo­bie­le te­le­foon had op­ge­sla­gen. Hij vindt het heel erg dat die is buit­ge­maakt, want de­ze foto’s heb­ben emo­ti­o­ne­le waar­de voor hem. Aan de hand van de wij­ze waar­op de da­ders te werk zijn ge­gaan, ver­moedt de man dat ze hem heb­ben ge­ob­ser­veerd en daar­na heb­ben toe­ge­sla­gen. WJ

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.