Po­li­tie­man schiet op in­bre­ker

Times of Suriname - - BINNENLAND -

PARAMARIBO - Een po­li­tie­man heeft gis­ter­och­tend rond vijf uur in Al­bi­na op een in­bre­ker ge­scho­ten. De da­der is ge­raakt in zijn rech­ter­dij­been en ligt on­der be­han­de­ling in het zie­ken­huis. Hij is in­tus­sen na af­stem­ming met het Open­baar Mi­nis­te­rie in ver­ze­ke­ring ge­steld. De po­li­tie­man be­vond zich in zijn woon­ka­mer toen hij ge­lui­den aan de shut­ters hoor­de. In eer­ste in­stan­tie sloeg hij geen acht hier­op, maar toen het ge­luid bleef aan­hou­den, nam hij een kijk­je via het gor­dijn. De da­der stond vlak voor hem en sloeg op de vlucht toen hij de wets­die­naar op­merk­te.

De po­li­tie­man zet­te een ach­ter­vol­ging in en wist de man op den duur aan te hou­den. De in­bre­ker raak­te in een wor­ste­ling met hem en pro­beer­de hem ook nog te slaan. Hij zag weer kans weg te ren­nen, waar­na de be­na­deel­de hem meer­de­re ma­len te ken­nen gaf om te stop­pen. De po­li­tie­man los­te eerst een waar­schu­wings­schot, maar toen de da­der daar geen ge­volg aan gaf schoot hij ge­richt op het been van de man. De man had nog niets kun­nen buit­ma­ken.

In au­gus­tus was er reeds in­ge­bro­ken in de wo­ning van de po­li­tie­man, waar­bij di­ver­se goe­de­ren wa­ren buit­ge­maakt. Als ge­volg van de­ze in­braak heeft de be­na­deel­de veel scha­de ge­le­den. Hij was die dag niet thuis. De in­bre­ker zou toen ook via het raam het pand zijn bin­nen­ge­dron­gen. Het ver­moe­den be­staat dat de­zelf­de man de in­braak toen zou heb­ben ge­pleegd, maar dit on­der­zoek is nog gaan­de. WJ

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.