Jon­ge­da­me in wo­ning be­roofd

Times of Suriname - - BINNENLAND -

PARAMARIBO - Een 27-ja­ri­ge jon­ge­da­me is za­ter­dag­och­tend in haar wo­ning in het dis­trict Wa­ni­ca over­val­len. Uit haar ver­kla­ring blijkt dat zij lag te sla­pen toen zij werd over­val­len door twee man­nen. Een van de ro­vers bond haar vast en on­der be­drei­ging moest ze aan­ge­ven waar zij haar geld en sie­ra­den in de wo­ning had be­waard. Op een ta­fel was 2300 eu­ro en een mo­bie­le te­le­foon die door de da­ders wer­den buit­ge­maakt. Haar oor­bel­len wer­den van haar oor weg­ge­no­men en ver­der een ring en een grij­ze wa­gen.

De jon­ge­da­me heeft geen zicht­baar let­sel op­ge­lo­pen, maar vol­gens haar ver­kla­ring is zij op het hoofd ge­sla­gen. Een van de cri­mi­ne­len was ge­wa­pend met een vuist­vuur­wa­pen. De da­ders heb­ben de wo­ning be­tre­den door de ach­ter­deur te for­ce­ren, waar­na zij het slacht­of­fer in haar ka­mer over­vie­len en kne­vel­den. Uit de aan­ge­trof­fen spo­ren blijkt dat de da­ders in de rich­ting van de Mar­tin Lu­ther King­weg zijn ge­re­den. De aan­geef­ster heeft hun ge­zich­ten en kle­ding niet kun­nen zien, om­dat het don­ker was in haar ka­mer. De po­li­tie is over de­ze be­ro­ving ge­meld. WJ

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.