In­braak wo­ning te Gar­ni­zoens­pad

Times of Suriname - - BINNENLAND -

PARAMARIBO - Cri­mi­ne­len heb­ben vrij­dag een in­braak ge­pleegd in een wo­ning te Gar­ni­zoens­pad. Ze maak­ten sie­ra­den ter waar­de van 11.000 eu­ro, SRD 26.000, 8000 eu­ro, USD 3500, een iPad, een mo­bie­le te­le­foon en een pas­poort buit. De­ze goe­de­ren wa­ren in een la­de in de slaap­ka­mer be­waard. De in­bre­kers for­ceer­den eerst het die­ven­ij­zer van de ach­ter­deur om zich toe­gang te ver­schaf­fen tot de wo­ning. De krant ver­neemt dat de be­na­deel­de on­ge­veer twee maan­den in het huis woon­de. Na de ont­dek­king van de in­braak werd de po­li­tie ge­a­lar­meerd. Er zijn geen ca­me­ra­beel­den be­schik­baar, waar­door het niet be­kend is om hoe­veel da­ders het gaat en hoe ze de plaats heb­ben aan­ge­daan en ver­la­ten. De po­li­tie on­der­zoekt de­ze in­braak­zaak. WJ

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.