Be­jaard echt­paar over­val­len

Times of Suriname - - BINNENLAND -

PARAMARIBO - Een echt­paar (66 en 76) is vrij­dag in Al­bi­na over­val­len. Drie cri­mi­ne­len die ge­mas­kerd wa­ren, dron­gen een pand bin­nen. Een van hen was ge­wa­pend met een vuist­vuur­wa­pen. Ze gin­gen door de ach­ter­deur die openstond in het huis, waar­na ze het echt­paar met­een heb­ben over­rom­peld. Ze maak­ten twee jacht­ge­we­ren, gou­den oor­bel­len, SRD 220, een tas in­hou­den­de een SZF-kaart en een iden­ti­teits­kaart en een bij­bel buit. Ze ver­trok­ken met de goe­de­ren van­uit de ach­ter­zij­de van het huis en ren­den ver­moe­de­lijk het bos in. De cri­mi­ne­len had­den de 66-ja­ri­ge vrouw ge­kne­veld ach­ter­ge­la­ten. Ze klaag­de van pijn. De po­li­tie was vrij­dag rond 19.00 uur ge­meld over de­ze be­ro­ving. WJ

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.