Apoe­ra krijgt VCB-fi­li­aal

Times of Suriname - - BINNENLAND -

SI­PA­LI­WINI - Het Be­stuurs­res­sort Ka­balebo krijgt bin­nen­kort een fi­li­aal van de Su­ri­naam­se Volks­cre­diet­bank (VCB) in het dorp Apoe­ra. De ge­sprek­ken tus­sen de lei­ding van de bank en de lei­ding van het dis­trict zijn in­mid­dels af­ge­rond. Di­s­tricts­com­mis­sa­ris Wed­pre­kash Joe­loem­singh geeft aan dat bin­nen­kort ge­start zal wor­den met de bouw van het fi­li­aal. Joe­loem­singh is zeer in­ge­no­men dat de lei­ding van de bank be­slo­ten heeft een fi­li­aal neer te zet­ten in het dorp. Dit zal een he­le ont­wik­ke­ling zijn voor West-Su­ri­na­me. Fi­nan­ci­ë­le za­ken kun­nen dan ter plaat­se wor­den af­ge­han­deld. Voor de be­wo­ners is dit een enor­me opluch­ting. Het zal een enor­me kos­ten­be­spa­ring zijn voor de be­wo­ners, die naar NieuwNic­ke­rie of Paramaribo moe­ten af­rei­zen voor hun bank­za­ken. De bur­ger­va­der geeft aan dat hij bij­zon­der blij is met de nieu­we ont­wik­ke­lin­gen in West-Su­ri­na­me. Re­cen­te­lijk heeft ook de Fi­na­bank een pin­au­to­maat ge­plaatst op Apoe­ra. AC

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.