Steenbok 22 de­cem­ber - 20 ja­nu­a­ri

Times of Suriname - - OPEN VIZIER / BINNENLAND -

Vrien­den kun­nen prak­ti­sche oplossingen bie­den die jou ech­ter toch van de wijs bren­gen. Er lijkt spra­ke van wrij­ving met on­ze­ker­heid tot ge­volg.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.