Bu­ma: “Ar­ro­gan­tie van de macht bij Rut­te”

Times of Suriname - - NEDERLANDS NIEUWS /TV -

DEN HAAG - Bij pre­mier Mark Rut­te be­gint de ar­ro­gan­tie van de macht dui­de­lijk te wor­den. Dat vindt CDA­frac­tie­voor­zit­ter Sy­brand Bu­ma over de kri­tiek van Rut­te op Bu­ma en an­de­re po­li­tie­ke lei­ders in Ne­der­land. Bu­ma re­a­geer­de gis­te­ren in het tv-pro­gram­ma Bui­ten­hof op uit­la­tin­gen die Rut­te za­ter­dag op een VVD-con­gres had ge­daan. Rut­te ver­ge­leek Bu­ma met een prui­len­de peu­ter en noem­de hem een nee­zeg­ger.

Vol­gens Bu­ma gaat het om uit­spra­ken van een pre­mier die de ar­ro­gan­tie van de macht aan zich krijgt kle­ven, nu hij al een aan­tal ja­ren pre­mier is. “Ie­der­een die niet het­zelf­de naar Ne­der­land kijkt zo­als hij, ziet het ver­keerd.”

“Rut­te ziet een fan­tas­tisch land, maar het land is niet fan­tas­tisch”, al­dus Bu­ma. “Er zijn heel veel men­sen met zor­gen, maar blijk­baar is ie­der­een die dat vindt ver­keerd be­zig, vol­gens de­ze pre­mier.”

(De Te­le­graaf)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.