Ar­bi­tra­ge ge­be­ten hond bij bei­de coa­ches

Times of Suriname - - SPORT -

VOET­BAL - In een on­der­hou­dend du­el speel­den FC Twen­te en FC Utrecht zon­dag re­mi­se: 1-1. Na af­loop was scheids­rech­ter Al­lard Lind­hout bij bei­de trai­ners de ge­be­ten hond. Lind­hout stuur­de Utrech­ter Ra­mon Leeu­win al na acht mi­nu­ten van het veld en daar­na wei­ger­de hij straf­schop­pen te ge­ven aan Sé­bas­tien Hal­ler (FC Utrecht) en Enes Ünal (FC Twen­te).

“Jul­lie zijn dra­ma­tisch be­zig”, riep Ten Hag naar de vier­de of­fi­ci­al tij­dens het in­ci­dent met Leeu­win. Na af­loop zei Ten Hag dat hij wel ‘rus­tig’ was. “Als je daar­voor al zo vroeg een ro­de kaart geeft, moet je hon­derd pro­cent ze­ker we­ten dat het te­recht is. Wat ik vind? Dat doet niet ter za­ke.” Wel zegt de coach te­gen FOX Sports dat Hal­ler een pe­nal­ty had moe­ten heb­ben.

Ook col­le­ga Re­né Ha­ke van FC Twen­te dacht aan een straf­schop, maar dan wel voor Enes. “Het is al­tijd dis­cu­ta­bel, maar in de­ze com­pe­ti­tie is het el­ke week raak”, mop­pert Ha­ke. De oe­fen­mees­ter vond dat zijn spits een pe­nal­ty had moe­ten heb­ben. “Daar valt niet over te dis­cus­si­ë­ren, toch?”

(VI)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.