Van Per­sie schiet Fe­ner­bah­çe langs aarts­ri­vaal

Times of Suriname - - SPORT -

VOET­BAL - Ro­bin van Per­sie was zon­dag­avond de gro­te man bij Fe­ner­bah­çe. De spits, al een tijd­je uit beeld bij het Ne­der­lands elf­tal, be­zorg­de zijn club met twee tref­fers een be­geer­de ze­ge op aarts­ri­vaal Ga­la­ta­sa­ray (2-0).

Van Per­sie trof vlak voor rust voor de eer­ste keer doel voor het elf­tal van trai­ner Dick Ad­vo­caat. Hij be­nut­te in de 78e mi­nuut nog een straf­schop. Als dank voor bei­de tref­fers kreeg de top­schut­ter al­ler tij­den van Oran­je in de slot­fa­se een pu­blieks­wis­sel. De ge­bles­seer­de Je­remain Lens kon nog niet in ac­tie ko­men voor Fe­ner­bah­çe. Bij Ga­la­ta­sa­ray had­den We­sley Sn­eij­der en Ni­gel de Jong een ba­sis­plaats. Sn­eij­der moest na ruim een uur plaats­ma­ken voor Lu­k­as Po­dol­ski, die als ex­tra aan­val­ler in de ploeg kwam. Fe­ner­bah­çe klom naar de der­de po­si­tie van de rang­lijst en heeft een punt meer dan Ga­la­ta­sa­ray. De ach­ter­stand op kop­lo­per Be­sik­tas be­draagt zes pun­ten.

(De Te­le­graaf)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.