Yaya Touré maakt op­val­len­de ren­tree

Times of Suriname - - SPORT -

VOET­BAL - Yaya Touré heeft een glo­ri­eu­ze ren­tree ge­maakt bij Man­ches­ter Ci­ty. De Ivo­ri­aan­se mid­den­vel­der was on­der ma­na­ger Pep Gu­ar­di­o­la vol­le­dig uit beeld ge­raakt, maar mocht za­ter­dag in de uit­wed­strijd te­gen Crystal Pala­ce tot ie­ders ver­ras­sing weer eens star­ten. Touré be­zorg­de de Ci­ti­zens met twee doel­pun­ten de winst op Sel­hurst Park in Lon­den: 1-2.

De 33-ja­ri­ge Ivo­ri­aan, vier keer ge­ko­zen tot Afri­kaans voet­bal­ler van het jaar, leeft in on­min met Gu­ar­di­o­la. Touré werd dit sei­zoen al­leen in de voor­ron­de van de Cham­pi­ons League een keer op­ge­steld door de Spaan­se trai­ner. Te­gen Crystal Pala­ce mocht hij weer op­dra­ven, om­dat Gu­ar­di­o­la en­ke­le spe­lers wil­de spa­ren met het oog op de na­de­ren­de con­fron­ta­tie met Borus­sia Mön­chen­g­lad­bach in de Cham­pi­ons League. Met suc­ces, want met twee tref­fers was Touré de gro­te man bij Ci­ty. De ster­ke mid­den­vel­der open­de kort voor rust met een knal de sco­re.

Na­dat Con­nor Wick­ham de stand ge­lijk had ge­trok­ken, maak­te de ver­lo­ren zoon in de 83ste mi­nuut op aan­ge­ven van Ke­vin De Bruy­ne ook de win­nen­de tref­fer voor Man­ches­ter Ci­ty. Te­gen­val­ler voor de En­gel­se top­club was wel dat aan­voer­der Vin­cent Kom­pa­ny op­nieuw ge­bles­seerd uit­viel, na een bot­sing in de eer­ste helft met zijn ei­gen kee­per Clau­dio Bra­vo.

(Nus­port)

Dwa­ne Wa­de van Chi­ca­go Bulls pro­beert te schie­ten. (Foto: Nus­port)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.