Bay­ern is eer­ste plaats kwijt

Times of Suriname - - SPORT -

VOET­BAL - Bay­ern Mün­chen is door de 1-0 ne­der­laag bij Borus­sia Dort­mund de kop­po­si­tie in de Bun­de­s­li­ga kwijt. RB Leip­zig, de club die ze­ven jaar ge­le­den nog in de vijf­de klas­se voet­bal­de, staat nu he­le­maal al­leen bo­ven­aan. De kam­pi­oen uit Bei­e­ren heeft nu drie pun­ten min­der dan de stunt­ploeg uit het oos­ten van Duits­land, die vrij­dag­avond al met 3-2 bij Bay­er Le­ver­ku­sen won. Dort­mund klom naar de der­de po­si­tie en heeft net als 1. FC Kö­ln en Hertha BSC zes pun­ten min­der dan de ver­ras­sen­de lijst­aan­voer­der uit Leip­zig. Pier­re-Eme­rick Au­bameyang maak­te weer eens het ver­schil voor Borus­sia Dort­mund. De spits trof in de elf­de mi­nuut doel. Au­bameyang had in de vo­ri­ge com­pe­ti­tie­wed­strijd van zijn ploeg bij Ham­bur­ger SV liefst vier keer ge­scoord (5-2).

Bij Bay­ern ont­brak de ge­bles­seer­de Rob­ben, die zon­dag uit­viel tij­dens het uit­du­el van het Ne­der­lands elf­tal bij Luxem­burg. Fran­ck Ri­bé­ry was na twee maan­den af­we­zig­heid wel weer van de par­tij. De Frans­man leek na rust ge­lijk te ma­ken, maar stond bui­ten­spel. Ook Xa­bi Alon­so was dicht bij de ge­lijk­ma­ker. De Span­jaard raak­te de lat en had even la­ter ge­luk dat Au­bameyang niet pro­fi­teer­de van een slip­per­tje van hem.

(De Te­le­graaf)

Ju­li­an Wei­gl (l) van Borus­sia Dort­mund pro­beert Fran­ck Ri­be­ry van Bay­ern Mün­chen te stop­pen. (Foto:Xin­hua)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.