Mála­ga over­leeft storm­loop Bar­cel­o­na

Times of Suriname - - SPORT -

VOET­BAL - FC Bar­cel­o­na heeft on­danks een over­wicht en veel kan­sen pun­ten la­ten lig­gen te­gen Mála­ga CF. In Camp Nou bleef het 0-0. Met en­ke­le mi­ra­cu­leu­ze red­din­gen was doel­man Idriss Ka­mé­ni de ab­so­lu­te uit­blin­ker.

Het ge­mis van Li­o­nel Mes­si (ziek) en Luis Suárez (ge­schorst) bleek te groot voor Bar­cel­o­na. De ploeg van trai­ner Luis En­ri­que brak aan­van­ke­lijk slechts spo­ra­disch door de de­fen­sie van Mála­ga. Na een ro­de kaart voor Diego Llo­ren­te, die Ney­mar hard te­gen de grond hard ge­werkt, ging het in de laat­ste twin­tig mi­nu­ten wel kan­sen re­ge­nen. Ivan Ra­ki­tic kop­te ra­ke­lings naast, An­dré Go­mes kop­te op de lat en Gerard Pi­qué vond het net. Die laat­ste tref­fer werd ech­ter af­ge­keurd van­we­ge bui­ten­spel. De ver­de­di­ger claim­de even la­ter te­ver­geefs een straf­schop na een du­el met Mi­kel Vil­la­nue­va. Bar­cel­o­na was tij­dens de storm­loop on­ge­luk­kig in de af­wer­king en bo­ven­dien stond Ka­mé­ni steeds in de weg. In de slot­mi­nu­ten had de doel­man uit Ka­meroen prach­ti­ge re­flexen in huis op een kop­bal van Ney­mar en een schot van Go­mes. Mála­ga ein­dig­de het du­el met ne­gen man, na di­rect rood voor de pro­tes­te­ren­de Ju­an Car­los diep in bles­su­re­tijd. (NOS)

Gerard Pi­qué heerst in de lucht, maar kan FC Bar­cel­o­na niet aan een ze­ge hel­pen.

(Foto: De Te­le­graaf)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.