Ro­bin­hood pakt eer­ste over­win­ning

Times of Suriname - - SPORT -

VOET­BAL - “Ik heb heel te­vre­den met de drie pun­ten”. Dit gaf trai­ner Johan Vorst­wijk van Ro­bin­hood aan, na de 4-1 over­win­ning op Voor­waarts bij de voort­zet­ting van de top­klas­se van de Su­ri­naam­se Voet­bal Bond. De wed­strijd werd ge­speeld in het Es­sed­sta­di­on. Door de over­win­ning heeft Ro­bin­hood vier pun­ten en Voor­waarts blijft nog zon­der pun­ten. Vorst­wijk zegt dat het team in de eer­ste helft goed heeft ge­speeld, maar in de twee­de helft iets min­der. “Men heeft Voor­waarts te­rug la­ten ko­men”. De oe­fen­mees­ter gaat daar­om nog wer­ken aan de min­pun­ten van het team. As­sis­tent-trai­ner Werner Black­son van Voor­waarts zegt dat er nog veel werk aan de win­kel ligt. Hij gaf ook mee, dat Voor­waarts is ge­pro­mo­veerd naar de top­klas­se en dat het team nog tijd no­dig heeft. Black­son is hoop­vol ge­stemd dat al­les goed zal gaan met het team. Ro­bin­hood nam in de 23ste mi­nuut de voor­sprong door een doel­punt van Iva­nil­do Ro­zen­blad. Roxey Fer brak goed door en leg­de de bal net­jes af voor Ro­zen­blad. Der­tien mi­nu­ten la­ter scoor­de Ro­zen­blad weer. De voor­ge­trok­ken bal werd goed in­ge­kopt door de spits, die al­leen stond in het straf­schop­ge­bied. Voor het rust­sig­naal kreeg Voor­waarts een goe­de kans om de sco­re te ver­klei­nen, maar Ur­bain Ro­ze­blad werd goed ge­stopt door doel­man Rai­nel God­fried van Ro­bin­hood. In de twee­de helft werd de sco­re ver­ruimd door een doel­punt van Ce­re­zo Haabo. Hier­na kwam Voor­waarts te­rug, toen de jeug­di­ge Sho­ra­no Ma­wi uit een re­bound de eer­ste tref­fer voor de geel zwar­te for­ma­tie bin­nen­schoot: 3-1. In de eind­fa­se kreeg Ro­bin­hood een pe­nal­ty en Fer maak­te geen fout van­af de wit­te stip.

Vijf­maal Mr. Su­ri­na­me win­naar Soe­pe Koe­se (m) heeft in Ge­or­ge­to­wn, Gu­y­a­na The Sta­ge of Cham­pi­ons ge­won­nen. (Foto: SBWB)

Sa­ve­rio Ade­nie van Ro­bin­hood pro­beert een aan­val op te bou­wen, ter­wijl Ga­briel Doe­koe van Voor­waarts al­les doet om dit te­gen te gaan. (Foto: Ra­kesh Pa­rag)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.