Koe­se wint ook in Gu­y­a­na

Times of Suriname - - SPORT -

BODYBUILDING - Vijf­maal Mr. Su­ri­na­me win­naar Soe­pe Koe­se heeft in Ge­or­ge­to­wn, Gu­y­a­na The Sta­ge of Cham­pi­ons ge­won­nen. Een de­le­ga­tie be­staan­de uit ne­gen at­le­ten ver­te­gen­woor­dig­de Su­ri­na­me bij de bodybuilding-, Bi­ki­ni Fit­ness- en Men’s Phy­si­que­wed­strij­den in Gu­y­a­na.

Wen­del Se­tro­pa­wi­ro ein­dig­de in de top­klas­se op de twee­de plaats, ter­wijl Antho­ny Ne­krui en Mel­vin To­lud res­pec­tie­ve­lijk goed wa­ren voor de vier­de en vijf­de plaats. Bij de Bi­ki­ni Fit­ness wed­strijd ging de Su­ri­naam­se schoon­heid Mi­li­tia Ga­li­mo met de ti­tel er­van­door. Su­el­le Shep­perd werd der­de, ter­wijl Jan­nel­lee Singod­jo­jo goed was voor de vier­de plaats. Fai­zel Pi­nas werd bij de Men’s Phy­si­que­wed­strijd der­de. Ver­der kwa­men Antho­ny Ne­krui en Mel­vin To­lud ook in ac­tie in de Open klas­se. En ook hier de­den de­ze Su­ri­naam­se at­le­ten het uit­ste­kend. Zij ein­dig­den res­pec­tie­ve­lijk op de twee­de en der­de plaats en stroom­den dus door naar de In­vita­ti­o­nal klas­se. De Su­ri­naam­se Bodybuilding & Weightlif­ting Bond (SBWB) is bij­zon­der in­ge­no­men met de pres­ta­ties die on­ze bodybuilding, Bi­ki­ni Fit­ness en Men’s Phy­si­que at­le­ten in on­ze buur­land heb­ben neer­ge­zet. Met het win­nen van twee van de drie top­klas­sen blikt de SBWB zeer te­vre­den te­rug op de­ze in­ter­na­ti­o­na­le er­va­ring van dit jong be­stuur en zijn at­le­ten.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.