Ci­ty gaat tot maxi­maal 233 mil­joen eu­ro voor Mes­si

Times of Suriname - - SPORT -

VOET­BAL - Man­ches­ter Ci­ty heeft de komst van Li­o­nel Mes­si niet uit zijn hoofd ge­zet, zo schrij­ven di­ver­se Brit­se me­dia zon­dag. De Pre­mier League-club zou ach­ter de scher­men be­zig zijn met a stun­ning fi­nan­ci­al pack­a­ge om de ster­spe­ler van Bar­cel­o­na en het na­ti­o­na­le elf­tal van Ar­gen­ti­nië vol­gend jaar zo­mer naar En­ge­land te ha­len. De club van ma­na­ger Jo­sep Gu­ar­di­o­la zou een to­taal­be­drag van 233 mil­joen eu­ro aan de komst van Mes­si wil­len spen­de­ren, zo klinkt het. Dat is in­clu­sief een trans­fer­som van 116 mil­joen eu­ro en een week­sa­la­ris van 582.000 eu­ro. Mocht de 29-ja­ri­ge Ar­gen­tijn daad­wer­ke­lijk voor een der­ge­lijk be­drag van Bar­cel­o­na naar Man­ches­ter Ci­ty gaan, dan groeit hij uit tot de duur­ste voet­bal­ler al­ler tij­den. Het is voor­als­nog on­dui­de­lijk waar de toe­komst van Mes­si ligt. De aan­val­ler staat tot de zo­mer van 2018 op de loon­lijst van Bar­cel­o­na, dat van zins is om de club­top­sco­rer al­ler tij­den zijn acht­ste con­tract­ver­len­ging te la­ten on­der­te­ke­nen In Eu­ro­pa zijn maar wei­nig clubs die zich de komst van Mes­si kun­nen per­mit­te­ren. Een over­stap naar Re­al Ma­drid is uit­ge­slo­ten, maar Pa­ris Saint-Ger­main, Chel­sea, Man­ches­ter Uni­ted en Man­ches­ter Ci­ty heb­ben de fi­nan­ci­ë­le mid­de­len om een der­ge­lij­ke trans­fer te be­werk­stel­li­gen. Het feit dat Gu­ar­di­o­la voor de se­lec­tie van the Ci­ti­zens staat, kan een be­lang­rij­ke fac­tor zijn, even­als de aan­we­zig­heid van zijn goe­de vriend Ser­gio Ag­üe­ro. Een over­stap naar Chi­na ligt niet voor de hand. (VZ)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.