San­tos be­zorgt Tran­sie als­nog een punt

Times of Suriname - - SPORT -

VOET­BAL - In de al­ler­laat­ste mi­nuut heeft Fer­nan­do San­tos, Trans­vaal als­nog een punt kun­nen be­zor­gen te­gen Nishan’42 in de Top­klas­se van de Su­ri­naam­se Voet­bal Bond. In het goed ge­vul­de And­re Kamp­er­veen­sta­di­on gaf Trans­vaal zon­dag een 2-0 voor­sprong uit han­den, om als­nog 3-3 ge­lijk te spe­len. De­bol­ha Akoe­la en Fer­rei­ra Al­es­san­dro scoor­de de ove­ri­ge doel­pun­ten van Trans­vaal, ter­wijl Fo­li­ne Abau­na, An­ti­o­ne Ai­da en Ru­ben Gar­cai de doel­pun­ten van Nishan’42 scoor­de. Trai­ner Den­nis Bai­no van Trans­vaal zegt dat hij niet te­vre­den is met het re­sul­taat. De oe­fen­mees­ter zegt: “Wij zijn de wed­strijd goed be­gon­nen en zo kon­den wij de voor­sprong ne­men.” Vol­gens de trai­ner heeft Trans­vaal in de twee­de helft iets min­der ge­speeld en Nishan’42 heeft zijn slag ge­sla­gen. Hij vindt dat al­les wordt ge­daan om Trans­vaal op de over­win­ning reeks te zet­ten. “Er is pro­gres­sie te mer­ken en al­les zal wel goed ko­men”, zegt de coach. Hij geeft ook aan dat jon­gens nog moet wen­nen. Trai­ner Ro­ber­to Go­de­ken van Nishan;42 zegt dat hij te­vre­den mag zijn. Hij zegt dat het der­de doel­punt uit een dood­mo­ment is ge­beurd, waar de jon­gens even con­cen­tra­tie­ver­lies heb­ben ge­le­den. Dit ons fa­taal ge­wor­den. Des­on­danks zegt de trai­ner dat Nishan’42 ver­der zal gaan met hun goed spel en al­les zal doen om hun spel­sys­teem be­ter te ma­ken. Nishan’42 heeft door het ge­lijk­spel vier pun­ten en Trans­vaal een. De teams heb­ben twee wed­strij­den ach­ter de rug.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.