Sre­fi­den­si Ma­ra­thon een Gu­y­a­ne­se aan­ge­le­gen­heid

Times of Suriname - - SPORT -

ATLETIEK - De Su­ri­na­me Sre­fi­den­si Ma­ra­thon werd een Gu­y­a­ne­se aan­ge­le­gen­heid, want de hoofd­prijs bij de he­ren en da­mes ging naar het wes­te­lij­ke buur­land. Bij de he­ren won Adri­an D’An­dra­de en bij de da­mes Eu­leen Jo­siah Tan­ner. De ma­ra­thon werd za­ter­dag ge­hou­den.

D’An­dra­de gaf aan dat hij veel te­gen­stand heeft ge­had. De Gu­y­a­ne­se at­leet had niet ver­wacht dat hij zou win­nen, maar had ge­hoopt op een top drie plaats. Hij gaf aan dat de Guil­ler­mo Uden­hout hem veel te­gen­stand heeft ge­bo­den. D’An­dra­de zegt ver­der dat hij vol­gend jaar weer er­bij zal zijn, om zijn ti­tel te ver­de­di­gen. Hij zet­te een tijd neer van 2.52.24. Tan­ner was ook ver­rast dat zij als eer­ste over de fi­nish ging. Zij geeft aan dat zij veel of­fers moest bren­gen om deel te ne­men aan dit toer­nooi. Zij is daar­om heel te­vre­den met de eer­ste prijs. Tan­ner zet­te een tijd neer van 3.27.38.

Uden­hout ein­dig­de op de twee­de plaats. Car­los Fe­liks­dal (Su­ri­na­me) werd der­de en Cho­mey­nie Pi­nas (Su­ri­na­me) werd vier­de. Bij de da­mes ein­dig­de San­dra Am­mersingh (Ne­der­land) op de twee­de plaats. De win­naar van vo­rig jaar Cy­r­leen Phil­lips (Gu­y­a­na) ein­dig­de dit keer op de der­de plaats.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.