IMT speelt ge­lijk

Times of Suriname - - SPORT -

VOET­BAL - In­ter Moen­go Tapoe (IMT) heeft zijn eer­ste pun­ten la­ten lig­gen in de top­klas­se van de Su­ri­naam­se Voet­bal Bond. In het Ron­nie Bruns­wijksta­di­on kwam de lands­kam­pi­oen IMT niet ver­der dan een 1-1 ge­lijk­spel te­gen Notch.

IMT speel­de een goe­de wed­strijd al­leen kon het team de ge­cre­ëer­de kan­sen niet om­zet­ten in doel­pun­ten. Ook Notch kreeg zijn kan­sen, maar die wer­den ook ver­prutst. Dit werd Notch la­ter fa­taal toen Gal­gy­to Ta­lea, IMT naar een voor­sprong schoot: 1-0. Ta­lea speel­de het vo­ri­ge sei­zoen nog voor Notch, dus scoor­de hij te­gen zijn ou­de team.

Hier­na kreeg IMT tal van kan­sen, maar de­ze wer­den al­le­maal ver­prutst. Dit werd IMT la­ter fa­taal, toen Notch het net vond. De pas aan­ge­trok­ken Wensley Chris­toph scoor­de de 1-1 ge­lijk­ma­ker. Aan de­ze sco­re kwam er geen ver­an­de­ring meer. Door het ge­lijk­spel heeft IMT nu vier pun­ten uit twee wed­strij­den, ter­wijl Notch zijn eer­ste punt heeft ge­pakt.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.