Ar­gen­tijns du­el bij­na ge­schrapt door gra­naat

Times of Suriname - - SPORT -

VOET­BAL - Een Der­de Di­vi­sie-wed­strijd in Ar­gen­ti­nië werd vrij­dag bij­na af­ge­last, naar aan­lei­ding van een gra­naat die de po­li­tie van Bue­nos Ai­res vond voor de af­trap. Een re­pli­ca van het ex­plo­sief was tus­sen de tri­bu­nes ach­ter­ge­la­ten door een ri­va­li­se­ren­de club, om daar­mee een bood­schap af te ge­ven. De ‘gra­naat’ moest eerst on­der­zocht wor­den op echt­heid. Toen er werd ge­con­sta­teerd dat het na­maak was, werd er als­nog groen licht ge­ge­ven voor de af­trap van de thuis­club Al­mi­ran­te Brown. “Wat we heb­ben ge­von­den leek op een gra­naat, maar het was een re­pli­ca. Er was een in­di­vi­du die on­langs de au­to­ri­tei­ten be­dreig­de, en claim­de dat er bloed zou vloei­en. We heb­ben be­slo­ten om hem op te slui­ten”, luidt de ver­kla­ring van de Ar­gen­tijn­se po­li­tie.

(Goal)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.