Mexi­co wil met Trump pra­ten over aan­pas­sin­gen NAFTA-ak­koord

Times of Suriname - - BUITENLAND -

MEXI­CO - Mexi­co is be­reid om met de aan­ko­men­de Ame­ri­kaan­se pre­si­dent Do­nald Trump te pra­ten over aan­pas­sin­gen van het Noord-Ame­ri­kaan­se Vrij­han­dels­ak­koord (NAFTA). Dat heeft de Mexi­caan­se pre­si­dent En­ri­que Pe­ña Nie­to in het af­ge­lo­pen week­end ge­zegd op een eco­no­mi­sche top in de Pe­ru­aan­se hoofd­stad Li­ma. De be­winds­man be­na­druk­te dat Mexi­co wat be­treft han­dels­re­la­ties de dia­loog zoekt met de Ver­e­nig­de Sta­ten, na al­les wat Trump in zijn ver­kie­zings­cam­pag­ne over Mexi­co en NAFTA heeft ge­zegd.

Nie­to sprak daar­bij na­druk­ke­lijk over mo­der­ni­se­ren van het NAFTA-ak­koord tus­sen Mexi­co, de VS en Ca­na­da dat al sinds 1994 in wer­king is. De Mexi­caan­se eco­no­mie leunt voor een be­lang­rijk deel op de han­del met de VS. De pro­tec­ti­o­nist Trump heeft in zijn cam­pag­ne vrij­han­dels­ak­koor­den als NAFTA her­haal­de­lijk af­ge­kraakt als duis­te­re af­spra­ken die de VS geld en ba­nen kos­ten. Trump zei daar­om van NAFTA af te wil­len. Ook heeft de Re­pu­bli­kein Mexi­ca­nen en Mexi­co her­haal­de­lijk grof be­le­digd. Zo heeft hij ge­zegd dat hij tal­rij­ke Mexi­ca­nen uit de VS zal zet­ten en de grens met een muur zal dicht­met­se­len.

(NU.nl)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.