Red­dings­ope­ra­tie ge­start voor ge­strand vracht­schip zui­de­lij­ke kust En­ge­land

Times of Suriname - - BUITENLAND -

GROOT-BRITTANNIE - De Brit­se kust­wacht en hulp­dien­sten zijn een red­dings­ope­ra­tie ge­start, na­dat een vracht­schip is ge­strand na een bot­sing voor de zui­de­lij­ke kust van En­ge­land. Het ge­bied was ge­trof­fen door een herfst­storm. De red­dings­dien­sten pro­be­ren het vaar­tuig, 200 me­ter lang, te eva­cu­e­ren.

Eer­der was het vracht­schip in aan­va­ring ge­ko­men met een an­der vaar­tuig dat ge­la­den was met ste­nen, op 5 ki­lo­me­ter van de ha­ven van Dover, zo be­richt de Brit­se open­ba­re om­roep BBC. Daar­na dreef het vracht­schip af naar de zand­bank Var­ne.

Van­uit Dover en Dun­ge­ness ruk­ten met­een hulp­sche­pen uit. De kust­wacht zei dat twee he­li­kop­ters naar het vaar­tuig wa­ren ge­stuurd om de 23-kop­pi­ge be­man­ning te eva­cu­e­ren. Vol­gens Brit­se me­dia gaat het om het vracht­schip Sa­ga Sky. Elf be­man­nings­le­den wer­den in­tus­sen per he­li­kop­ter ge­ë­va­cu­eerd. Een sleep­boot was al on­der­weg van­uit het Fran­se Bou­log­ne om het schip weg te sle­pen. Een woord­voer­der van de Brit­se red­dings­dien­sten stelt dat er geen in­di­ca­tie is van mi­li­eu­scha­de door de brand­stof van het schip. De Brit­se over­heid vaar­dig­de ver­schil­len­de waar­schu­win­gen uit voor over­stro­min­gen van­we­ge de storm die het zui­de­lij­ke en zuid­wes­te­lij­ke kust­ge­bied za­ter­dag­avond trof. Daar­bij zijn wind­snel­he­den tot 130 ki­lo­me­ter per uur op­ge­te­kend.

(HLN/ Mir­ror)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.