Veel kaas eten zorgt voor een lan­ger le­ven

Times of Suriname - - GEZONDHEID -

Kaas zit al lan­ge tijd in het ver­dom­hoek­je: te vet en dan ook nog ge­maakt van melk. Maar kaas­lief­heb­bers kun­nen de he­alth freaks nu van re­pliek die­nen met een on­der­zoek dat is ge­pu­bli­ceerd in Na­tu­re Me­di­ci­ne.

Je zou na­me­lijk niet kor­ter maar juist lan­ger le­ven als je veel kaas eet. Vol­gens de stu­die die af­ge­lo­pen maand is ge­pu­bli­ceerd zit er een stof­je in kaas, ge­naamd sper­mi­di­ne, dat er voor zorgt dat je ge­mid­del­de le­vens­ver­wach­ting om­hoog gaat. Oké, dat is nu voor­als­nog al­leen bij mui­zen en rat­ten ge­test, maar er is re­den om aan te ne­men dat de stof ook op de ge­zond­heid van men­sen een gun­sti­ge in­vloed heeft. Met na­me het hart zou wel va­ren bij een blok­je kaas op zijn tijd. De sper­mi­di­ne be­schermt de hart­spie­ren en helpt een af­wij­kend hart­rit­me voor­ko­men. Van 800 Ita­li­aan­se proef­per­so­nen ble­ken de­ge­ne die meer sper­mi­di­ne bin­nen kre­gen 40 pro­cent min­der kans te heb­ben op hart­fa­len. Ze had­den ook een la­ge­re bloed­druk en min­der ri­si­co op hart- en vaat­ziek­ten in het al­ge­meen. Sper­mi­di­ne, dat voor het eerst is ont­dekt in sper­ma, zit voor­al in ou­de kaas, vol­ko­ren pro­duc­ten en cham­pig­nons.

(MSN.COM/foto:wel.nl)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.