Alex haalt geld op voor ei­gen kan­ker­be­han­de­ling

Times of Suriname - - PANORAMA -

Het Brit­se kan­ker­pa­ti­ën­tje Alex Good­win was in­tens ver­drie­tig toen hij hoor­de dat een po­li­tie­hond was neer­ge­sto­ken door een dief. Hij maak­te een te­ke­ning voor de hond en zijn baas­je, en juist die te­ke­ning zou Alex wel eens aan het be­no­dig­de geld kun­nen hel­pen voor zijn ei­gen kan­ker­be­han­de­ling.

“Hij snap­te niet hoe ie­mand een po­li­tie­hond kan neer­ste­ken”, ver­telt va­der Jeff Good­win, zelf po­li­tie­agent, aan de Brit­se om­roep BBC. Alex zocht via Twit­ter con­tact met het baas­je van hond Finn, Da­ve War­dell en stuur­de hem een te­ke­ning die hij van Finn had ge­maakt. De groep Finn’s law, die er bij het Brit­se par­le­ment voor pleit ge­won­de po­li­tie­hon­den de­zelf­de rech­ten te ge­ven als agen­ten, was zo on­der de in­druk van de te­ke­ning dat ze Alex’ fa­mi­lie het ad­vies ga­ven om er een kerst­kaart van te ma­ken. Daar­mee zou dan geld kun­nen wor­den op­ge­haald voor de che­mo­be­han­de­ling van Alex, die een zeld­za­me vorm van bot­kan­ker heeft. Dat ad­vies bleek een schot in de roos: de eer­ste la­ding kerst­kaar­ten was al bin­nen een dag uit­ver­kocht en bracht hon­der­den pon­den op. De fa­mi­lie denkt er nu over om de kaart bij te druk­ken. Ove­ri­gens gaat het met Finn be­ter. De hond, die be­gin ok­to­ber in zijn hoofd en borst werd ge­sto­ken, kan waar­schijn­lijk voor het eind van het jaar weer aan het werk.(RTL­nieuws.com/foto: ichef-1.bb­ci.co.uk)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.