Hond is een kam­pi­oen in ba­lan­ce­ren

Times of Suriname - - PANORAMA -

Zit, lig, rol … be­hoor­lijk saaie truc­jes voor een hond als je ze met de ta­len­ten van Harl­so ver­ge­lijkt. De tec­kel is een heu­se kam­pi­oen in het ba­lan­ce­ren.

Har­ley, of Harl­so voor de vrien­den, heeft een unie­ke ta­lent om op zijn kop te la­ten ba­lan­ce­ren. Met een ver­dwaas­de blik en koek­jes, bal­len, prui­ken en bad­eend­jes heeft de worst­hond al tal van har­ten ver­o­verd op In­st­agram. “Hij heeft een zeer plat­te sche­del. Nor­ma­le truc­jes, zo­als zit­ten op com­man­do, zijn niets voor hem. Din­gen op zijn kop ba­lan­ce­ren is het eni­ge wat hij kan”, ge­tuigt baas­je Paul aan BBC News.

“Hij houdt er echt van! Som­mi­ge men­sen den­ken dat hij er droef uit­ziet, maar dat is ge­woon zijn blik.” “Het be­gon al­le­maal met een speel­goed­kip. Al snel werd dui­de­lijk dat Har­ley een na­tuur­ta­lent is. Hij doet al­les voor een hon­den­koek­je, dus ook din­gen ba­lan­ce­ren op zijn hoofd”, ver­klaart Paul aan Bel­fast Li­ve. (MSN.COM/foto:

Me­tro­ti­me.nl)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.