Wee­tjes - Wee­tjes - Wee­tjes

Times of Suriname - - PANORAMA -

Al­ge­meen

1916 - Het be­roem­de hos­pi­taal­schip Bri­tan­nic zinkt naar de bo­dem van de Ege­ï­sche Zee na­dat het een mijn ge­raakt heeft of door een tor­pe­do is ge­raakt.

2012 - Mount Tonga­ri­ro, één van de groot­ste ac­tie­ve vul­ka­nen in Nieuw-Zee­land, barst rond 14.30 uur (lo­ka­le tijd) uit. De uit­bar­sting op het noor­de­lij­ke ei­land van Nieuw-Zee­land is vol­gens de au­to­ri­tei­ten vol­ko­men on­ver­wacht. 2000 - De Iraak­se pre­mier Ta­riq Aziz zoekt toe­na­de­ring tot Libanon, Sy­rië en Jor­da­nië om één groot land te vor­men.

2006 - De bur­ger­oor­log in Ne­pal komt tot een ein­de na het te­ke­nen van een vre­des­ak­koord. 1846 - Oli­ver Wen­dell Hol­mes, Sr. in­tro­du­ceert de term an­es­the­sie.

1905 - Al­bert Ein­stein pu­bli­ceert zijn mas­sa-ener­gie­re­la­tie E=mc² in de An­na­len der Phy­sik.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.