Po­li­tie treft in­bre­ker op dak wo­ning

Times of Suriname - - BINNENLAND -

PARAMARIBO - Le­den van het Re­gi­o­na­le Bij­stands­team (RBT) Paramaribo trof­fen zon­dag­avond GG (23) op het dak van een wo­ning in Paramaribo-Noord aan. Hij hield zich daar, kort na een in­braak schuil, maar kon toch wor­den aan­ge­hou­den. Op hem wer­den een vuist­vuur­wa­pen, geld en sie­ra­den aan­ge­trof­fen en in be­slag ge­no­men. Le­den van RBT-Paramaribo kre­gen zon­dag­avond de mel­ding dat er aan de La­te­riet­straat ach­ter het ge­bouw van een be­ken­de han­dels­zaak die­ven zich in een wo­ning be­von­den. On­der­weg naar de lo­ca­tie werd het po­li­tie­voer­tuig ge­stopt door een be­wa­ker aan de Jo­zef Is­raels­straat ter hoog­te van een ca­si­no. Hij ver­tel­de de po­li­tie dat hij ach­ter de die­ven aan­ging die een schot in zijn rich­ting had­den af­ge­vuurd en ver­vol­gens in de rich­ting van de Co­baltstraat wa­ren op­ge­rend. RBT-Paramaribo kam­de het he­le ge­bied af en trof de slip­pers van de man bij een wo­ning aan de Co­baltstraat aan.

De po­li­tie­man­nen stel­den een on­der­zoek in en trof­fen GG op het dak aan. Hij hield zich daar schuil. GG heeft be­kend dat hij zich sa­men met an­de­ren heeft schul­dig ge­maakt aan een in­braak. Ze zou­den het pand zijn bin­nen­ge­dron­gen door een raam te for­ce­ren. Ze heb­ben ver­schil­len­de goe­de­ren, on­der meer geld en sie­ra­den, buit­ge­maakt. Op aan­wij­zing van GG wer­den twee an­de­re ver­dach­ten, SR (31) en AF (33), na on­ge­veer een uur aan de Hoog­estraat in de kraag ge­vat. De po­li­tie heeft twee au­to’s van de ver­dach­ten in be­slag ge­no­men. De ver­dach­ten zijn over­ge­dra­gen aan de af­de­ling Ka­pi­ta­le De­lic­ten voor ver­der on­der­zoek. GG werd reeds ge­zocht voor een be­ro­ving.

WJ

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.