Ne­der­lan­der be­roofd en be­scho­ten

Times of Suriname - - BINNENLAND -

PARAMARIBO - Een Ne­der­lan­der is za­ter­dag­mor­gen rond 07.30 uur be­roofd en be­scho­ten aan de Goud­klop­jes­traat, een zij­straat van de Boxel Pa­ra­weg. Hij raak­te ge­wond in zijn buik­streek en moest met de am­bu­lan­ce wor­den af­ge­voerd voor me­di­sche be­han­de­ling. Hij moest ge­o­pe­reerd wor­den. Twee cri­mi­ne­len maak­ten SRD 25.000, USD 1200 en 100 eu­ro buit.

Bij de po­li­tie kwam de mel­ding van de be­ro­ving waar­bij ie­mand een schot­ver­won­ding had op­ge­lo­pen. Toen de po­li­tie ter plaat­se aan­kwam, bleek het een Ne­der­lan­der te zijn die een wo­ning aan het bou­wen is. Op het ter­rein was er een con­tai­ner waar de man sa­men met een an­der de nacht had ge­bracht. Za­ter­dag­mor­gen werd hij wak­ker en hij zat op een bank voor de con­tai­ner toen twee man­nen die ge­wa­pend wa­ren met een mes en een vuist­vuur­wa­pen daar kwa­men. Ze over­rom­pel­den de twee slacht­of­fers en vroe­gen meteen naar de tas met geld. De Ne­der­lan­der raak­te in een wor­ste­ling met de cri­mi­neel die het vuur­wa­pen bij zich had en werd ge­raakt in zijn buik­streek. Na de schiet­par­tij ren­den bei­de ro­vers weg. Een van hen keer­de daar­na te­rug en nam de tas met het geld in SRD, USD en eu­ro weg. De be­na­deel­de zou dit geld ge­brui­ken om ar­bei­ders uit te be­ta­len. Het twee­de slacht­of­fer heeft geen let­sel op­ge­lo­pen. De po­li­tie van Dom­burg was na de mel­ding gauw ter plaat­se. Ze kam­de de om­ge­ving ge­lijk uit, maar zon­der het ge­wens­te re­sul­taat. De ro­vers zijn nog voort­vluch­tig.

WJ/RT

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.