Pomp­sta­ti­on­hou­der na ver­hoor heen­ge­zon­den

Times of Suriname - - BINNENLAND -

PARAMARIBO - Een pomp­sta­ti­on­hou­der in Sa­ram­ac­ca is gis­te­ren na ver­hoor door de po­li­tie heen­ge­zon­den. Hij werd er­van ver­dacht dat hij an­de­ren heeft ver­wond. Een per­soon zou daar­bij een kaak­frac­tuur heb­ben op­ge­lo­pen.

De krant ver­neemt dat vier man­nen on­der wie een zes­tien­ja­ri­ge jon­gen zon­dag­och­tend rond 01.00 uur op het ter­rein van het ser­vi­ce­sta­ti­on gin­gen. Ze wa­ren eer­der ge­weest om te vis­sen en ver­keer­den ver­moe­de­lijk on­der in­vloed van al­co­hol, waar­na ze op het ter­rein van het pomp­sta­ti­on stop­ten. Een van de man­nen ging naar de ach­ter­zij­de van het pomp­sta­ti­on waar­na het alarm van het be­drijf en die van de wo­ning van de ei­ge­naar over­ging. Toen het alarm over­ging, dacht de pomp­sta­ti­on­hou­der dat het om die­ven ging. Hij nam een kijk­je van­uit zijn wo­ning en merk­te drie man­nen op. Hij los­te toen met zijn jacht­ge­weer een schot te­gen het pla­fond van zijn wo­ning. Kort daar­na merk­te hij dat de drie man­nen van het ter­rein van het ser­vi­ce­sta­ti­on weg­ren­den. De pomp­sta­ti­on­hou­der kwam toen naar bui­ten en los­te een schot in de lucht. Twee van de man­nen kwa­men te­rug en raak­ten in een wor­ste­ling met de pomp­sta­ti­on­hou­der. Tij­dens de scher­mut­se­ling liep een van de man­nen een kaak­frac­tuur op en de an­der kreeg een barst­wond aan zijn hoofd. De pomp­sta­ti­on­hou­der had zelf ook schram­men over­ge­hou­den. Zijn jacht­ge­weer is door de po­li­tie in be­slag ge­no­men. De man met de kaak­frac­tuur ligt nog in het zie­ken­huis.

WJ

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.