Ou­de boom­stron­ken wor­den tot ‘le­ven’ ge­bracht

Times of Suriname - - BINNENLAND -

PARAMARIBO – De Wa­ter­kant en wel het ge­deel­te tus­sen het mo­nu­ment van de ge­val­le­nen en de craft­mar­ket krijgt een fa­ce­lift. Kun­ste­naars zijn mo­men­teel druk be­zig de zit­ban­ken op te fleu­ren. Ook de ou­de ta­ma­rin­de­boom­stron­ken van On­dro­bon, die zijn om­ge­hakt om de par­keer­flank aan te pak­ken, zijn naar de Wa­ter­kant ver­voerd en wor­den weer tot ‘le­ven’ ge­bracht. Guil­ler­mo Lin­ger, een van de kun­ste­naars, zegt dat het hol­len en be­wer­ken van de ou­de ta­ma­rin­de­boom­stron­ken een uit­da­ging is. Maar met het uit­ein­de­lij­ke doel in ge­dach­te is het ze­ker de moei­te waard. Bij het uit­hol­len van een van de stam­men is een bij­zon­de­re steen ge­von­den, die aan het Na­ti­o­naal Ar­chief is over­ge­dra­gen. Aan het kunst­werk waar­aan di­ver­se kun­ste­naars wer­ken, is een the­ma ver­bon­ den: ‘Wat het ver­le­den van Wa­ter­kant heeft bij­ge­dra­gen aan wat Wa­ter­kant nu is’. In de boom­stron­ken wor­den ver­schil­len­de in­ker­vin­gen ge­maakt die ui­t­ein­de­lijk een ge­heel, ‘Ma­ma Sra­nan met haar kin­de­ren’ vor­men. In het kunst­werk zal de di­ver­si­teit van Su­ri­na­me te­rug te zien zijn. Het stre­ven van de kun­ste­naars is om voor het eind van dit jaar het werk af­ge­rond te heb­ben. Di­s­trict­se­cre­ta­ris Mai­kel Wor­mer van Paramaribo Noord­oost zegt dat er ook voor de jeugd een speel­tuin te mid­den van het kunst­werk wordt op­ge­zet. Het moet voor bur­gers aan­ge­naam zijn om een wan­de­ling te ma­ken aan de Wa­ter­kant en de kin­de­ren moe­ten zich kun­nen ver­ma­ken op de speel­toe­stel­len, die bin­nen­kort op­ge­zet wor­den.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.