BICC we­der­om kam­pi­oen

Times of Suriname - - SPORT -

CRICKET – De Bri­tish In­di­an Cricket Club (BICC) heeft zon­dag de laat­ste en be­slis­sen­de wed­strijd van de Nic­ke­ri­aan­se cric­ket­com­pe­ti­tie ge­won­nen van Po­li­ce Cricket Club (PCC). Bei­de clubs wa­ren tot dat mo­ment on­ge­sla­gen in de com­pe­ti­tie van de Cricket Bond Nic­ke­rie (CBN). BICC leg­de hier­mee voor de vier­de ach­ter­een­vol­gen­de keer be­slag op het kam­pi­oen­schap.

BICC won de toss en stuur­de te­gen­stan­der PCC aan bat. PCC start­te erg goed, maar de er­va­ren bow­lers van BICC kre­gen het voor el­kaar om PCC in 28 overs uit te bow­len voor 148 runs. Khem­radj Har­dat werd top­sco­rer met 23 runs. BICC ging hier­na aan bat en be­gon erg stun­te­lig. Reeds in de eer­ste over viel de eer­ste wic­ket met 0 runs op het sco­re­bord. Hier­door werd BICC wak­ker ge­schud en in 28 overs wer­den de be­no­dig­de 149 runs bij el­kaar ge­sla­gen voor het ver­lies van vijf wic­kets. De spe­ler Vishram Pa­trick werd top­sco­rer bij BICC met 48 runs. Um­pi­res bij de­ze wed­strijd wa­ren Sha­mier Bhoe­lan, Ma­hin­der Nir­hu en Shan­ti Chan­goer (3rd um­pi­re).

Na de wed­strijd wer­den de prij­zen uit­ge­reikt. Tot bes­te bats­man van het sei­zoen werd uit­ge­roe­pen de spe­ler Har­dat, ter­wijl Ran­dolhp Jo­nes (BICC) de tro­fee voor bes­te bow­ler uit­ge­reikt kreeg.

Tot meest spor­tie­ve ploeg werd uit­ge­roe­pen Jai Ha­noe­man cric­ket­club. Voor de wij­ze waar­op de cric­ket­club Gan­dhi heeft ge­par­ti­ci­peerd in zo­wel de com­pe­ti­tie als op le­den­ver­ga­de­rin­gen van de Cricket Bond Nic­ke­rie (CBN), kreeg de­ze club de tro­fee voor best par­ti­ci­pa­ti­on. Al­le prij­zen zijn ge­spon­sord door As­hok Jia­wan, die in Ne­der­land woon­ach­tig is en de cric­ket­sport een warm hart toe­draagt. Hij heeft toe­ge­zegd ook de prij­zen van de ko­men­de cric­ket­com­pe­ti­tie be­schik­baar te zul­len stel­len.

Het kam­pi­oens­team, de Bri­tish In­di­an Cricket Club. (Fo­to: CBN)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.