Ra­mau­tar duwt Ter­borg in zijn ge­zicht

Times of Suriname - - SPORT -

ZAALVOETBAL – Za­ken zijn he­le­maal uit de hand ge­lo­pen in de eer­ste wed­strijd tus­sen de twee oud ri­va­len, Styx-KG en Men­gao. Zo heeft de trai­ner van Men­gao, Guil­li­a­mo Ra­mau­tar, de scheids­rech­ter Antho­ny Ter­borg in het ge­zicht ge­duwd en er werd op Styx-KG-spe­ler Ro­meo Jo­me­na bier ge­gooid van­uit de tri­bu­ne. Styx-KG won ui­t­ein­de­lijk de wed­strijd met 6-3 en neemt in de best of drie wed­strij­den een 1-0 voor­sprong.

De wed­strijd nam in de 22ste mi­nuut een an­de­re wen­ding, toen Ter­borg de ro­de kaart gaf aan Mo­raes Pal­he­ta van Men­gao. De he­le lei­ding en de spe­lers van Men­gao wa­ren het niet eens met de be­slis­sing en uit­ten dit ook. Na­dat de scheids­rech­ters on­der­ling had­den ge­spro­ken, werd de ro­de kaart om­ge­zet in een ge­le kaart. Een mi­nuut la­ter kreeg Pal­he­ta zijn twee­de ge­le kaart, dus rood, en het team moest twee mi­nu­ten spe­len met een man min­der. In de pe­ri­o­de viel Styx-KG con­stant aan. Men­gao ver­de­dig­de met man en macht. In de 24ste mi­nuut scoor­de Lu­cas da Costa, maar de lei­ding van Men­gao vond dat er een over­tre­ding eerst had plaatst­ge­von­den op Car­los Ra­mos door Jo­me­na. Ra­mau­tar en doel­man Ron­ny Aloe­ma wa­ren dui­de­lijk het niet eens en gin­gen ver­haal bij Ter­borg ha­len. In de­ze scrim­ma­ge duw­de Ra­mau­tar, Ter­borg in het ge­zicht. De wed­strijd werd hier­door voor en­ke­le mi­nu­ten stil­ge­legd. Ra­mau­tar was ver­der ook boos, en wil­de met zijn team weg­lo­pen. Na­dat za­ken glad­ge­stre­ken wa­ren, is de wed­strijd her­vat. Ra­mau­tar werd naar de tri­bu­ne ge­stuurd. Kort daar­na ge­beur­de het twee­de ge­val. Twee spe­lers van Men­gao om­sin­gel­den Jo­me­na om de bal te ver­o­ve­ren en de spits van Styx-KG viel op de grond. Jo­me­na til­de zijn el­le­boog op, raak­te een spe­ler en kreeg de ro­de kaart. Hij moest naar de kleed­ka­mers. Dit deed Jo­me­na ook. Jo­me­na liep naar de kleed­ka­mer en een sup­por­ter gooi­de van­uit de in­gang van tri­bu­ne bier op Jo­me­na. Dit wek­te kwaad bloed op bij Jo­me­na en hij wil­de de sup­por­ters te lijf gaan, maar werd te­gen­ge­hou­den door zijn me­de­spe­lers. Weer werd de wed­strijd ge­staakt voor en­ke­le mi­nu­ten. Na­dat za­ken weer recht­ge­trok­ken wa­ren, zijn de res­te­ren­de mi­nu­ten uit­ge­speeld.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.