Die­ko schiet PVV langs Jong Ram­baan

Times of Suriname - - SPORT -

VOET­BAL – Do­no­van Die­ko heeft met zijn twee doel­pun­ten in de twee­de speel­ron­de van de top­klas­se van de Su­ri­naam­se Voet­bal Bond zijn team PVV langs Jong Ram­baan ge­scho­ten. PVV won met 2-1 en heeft zo­doen­de zijn eer­ste over­win­ning van de com­pe­ti­tie ge­boekt.

Bei­de teams gin­gen in de eer­ste helft heel slor­dig om met bal­be­zit. Hal­ver­we­ge de­ze helft zorg­de Die­ko voor de 1-0. De te­gen­stan­der be­gon hier­na wat be­ter te spe­len, ter­wijl PVV nog steeds heel slor­dig om­ging met de bal. Jong Ram­baan kreeg en­ke­le mi­nus­cu­le kan­sen, maar kon die niet om­zet­ten in doel­pun­ten. De rust­stand was 1-0. In de twee­de helft was Jong Ram­baan het be­te­re team, maar PVV ver­de­dig­de heel com­pact, waar­door het team het heel moei­lijk kreeg om ach­ter de ver­de­di­ging van de te­gen­stan­der te ko­men. In de 68ste mi­nuut werd het er­ger voor Jong Ram­baan, toen Die­ko uit een om­haal, na slecht ver­de­di­gings­werk van de ach­ter­hoe­de, de 2-0 bin­nen­schoot. Jong Ram­baan re­a­geer­de snel en en­ke­le mi­nu­ten la­ter schoot Lo­ren­zo Over­man de 2-1 bin­nen. Hier­na kreeg Jong Ram­baan en­ke­le goe­de kan­sen om de ge­lijk­ma­ker te sco­ren, maar door goed kee­pers­werk van de doel­man van PVV en alert ver­de­di­gen van de ach­ter­hoe­de bleef de sco­re op 2-1 in het voor­deel van PVV. PVV ver­loor de eer­ste wed­strijd van de com­pe­ti­tie van Leo Vic­tor met 5-2, ter­wijl Jong Ram­baan zijn wed­strijd wel won met 3-1 van het Su­ri­naams Na­ti­o­naal Le­ger (SNL).

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.