Ran­veer Singh was eer­ste keus

Times of Suriname - - SHOWBIZZ -

Ran­veer Singh was de eer­ste keu­ze van Adi­tya Cho­p­ra voor de Bol­ly­wood­film Be­fik­re. Dat zei hij tij­dens een re­cent in­ter­view. Adi­tya, die in zijn car­ri­è­re als re­gis­seur al­leen met Shah Rukh Khan heeft ge­werkt, koos nu be­wust voor Ran­veer. De film gaat over de mind­set van de jon­ge ge­ne­ra­tie over lief­de. “Ik ben nie­mands grond­ge­bied aan het ver­o­ve­ren hier. Adi wil­de een film ma­ken met mij. Ik ben al van­af het be­gin be­trok­ken bij dit pro­ject. Ik ben heel blij dat mijn men­tor mij de kans heeft ge­ge­ven om met hem te mo­gen sa­men­wer­ken. Dit be­te­kent echt heel veel voor mij”, al­dus Ran­veer. Hij be­vindt zich nu in goed ge­zel­schap. Ran­veer is naast Ami­tabh Bachchan en Shah Rukh Khan de eni­ge ac­teur waar Adi­tya cho­p­ra mee heeft ge­werkt. “Het is een eer. Ik ben erg trots en heel ge­luk­kig. Je moet ook ge­luk heb­ben dat je zo’n kans krijgt”, zegt de Ba­ji­rao Mas­ta­ni-acc­teur. De sound­track van Be­fik­re is ge­com­po­neerd door het duo Vis­hal-Shek­har. De tek­sten voor de lied­jes zijn ge­schre­ven door Jai­deep Sah­ni en ge­zon­gen door Shreya Gos­hal, Papon, Mo­na­li Thak­ur en Ku­mar Sa­nu. De film is ge­re­gis­seerd door Adi­tya Cho­p­ra en staat ge­pland voor een re­lea­se op 9 de­cem­ber. In de film heeft Ran­veer ro­man­ti­sche scè­nes met Vaani Kap­oor. Vaani maak­te haar ac­teer­de­buut in Bol­ly­wood met Shud­dh De­si Ro­man­ce (2013) van re­gis­seur Ma­neesh Shar­ma.

(bol­ly­wood.nl/ me­dia247.co.uk/ fo­to: fans­sha­re.com)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.