Va­run Dha­wan is ge­wel­di­ge ac­teur

Times of Suriname - - SHOWBIZZ -

Alia Bhatt zegt dat Va­run Dha­wan ge­groeid is in zijn ac­teer­car­ri­è­re en heeft een ge­wel­di­ge werk­tem­po. Alia en Va­run maak­ten hun ac­teer­de­buut met Stu­dent of the Year, de film van re­gis­seur Ka­ran Jo­har. In 2014 wer­den ze sa­men in de ro­man­ti­sche film, Hump­ty Shar­ma Ki Dul­ha­nia, ge­zien. “Va­run doet het goed als ac­teur. Hij heeft een fan­tas­ti­sche werk­tem­po. De mees­te films van hem zijn hits. Hij is goed in ko­mi­sche films. We zijn al­le­maal trots op el­kaar”, zei Alia. Het duo komt nu op­nieuw bij­een voor de eerst­vol­gen­de film Ba­dri­nath Ki Dul­ha­nia (Ne­der­lands: de bruid van Ba­dri­nath). Hij is een In­di­a­se ro­man­ti­sche dra­ma, dat ge­re­gis­seerd wordt door Shas­hank Khai­tan, en ge­pro­du­ceerd door Ka­ran Jo­har on­der de Dhar­ma Pro­duc­ti­ons ban­ner. “De film­ont­wik­ke­lin­gen ver­lo­pen vrij vlot. Het is een an­de­re film. We schie­ten thans in Singapo­re. Dus de film­op­na­mes van Ba­dri­nath wor­den in het bui­ten­land ge­daan. De film speelt zich af in de­zelf­de ruim­te als Hump­ty Shar­ma Ki Dul­ha­nia. Het is een ro­man­ti­sche film. Ik kijk uit naar de re­lea­se van de film”, ver­tel­de de23-ja­ri­ge ac­tri­ce ver­der. Alia is en­thou­si­ast over haar vol­gen­de film Dear Zin­da­gi naast Shah Rukh Khan, Ku­nal Kap­oor, Angad Be­di en an­de­ren. De film, die ge­re­gis­seerd is door Gau­ri Shin­de, wordt van­af 25 no­vem­ber we­reld­wijd ver­toond.

(in­di­a­ti­mes.com)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.