Nieu­we Poké­mon-ga­me in ont­wik­ke­ling voor Nin­ten­do Switch

Times of Suriname - - I-MOBIEL -

Er zou een ver­sie van 3DS­ga­mes Poké­mon Sun en Moon, on­der de co­de­naam Poké­mon Stars, ver­schij­nen voor Nin­ten­do Switch.

Dat ver­tel­len ver­schil­len­de bron­nen aan Eu­ro­ga­mer. De ga­me zou de­zelf­de trend vol­gen als vo­ri­ge ga­mes in de Poké­mon-fran­chi­se, Yel­low, Crystal, Eme­rald en Pla­ti­num, met een der­de ga­me die ex­tra func­ties en ver­haal­lij­nen toe­voegt aan de hoofd­ga­mes. Het zou voor het eerst zijn dat een ga­me uit de­zelf­de Poké­mon­ge­ne­ra­tie ver­schijnt op een thuis­con­so­le. De Switch-ver­sie zou al in ver­ge­vor­der­de fa­se van ont­wik­ke­ling zijn en er­gens in 2017 moe­ten ver­schij­nen. De Nin­ten­do Switch komt er­gens in maart 2017 uit. Vol­gens bron­nen is Poké­mon Stars te­ge­lijk ont­wik­keld met Sun en Moon, met het ont­wik­kel­team dat een tij­de­lij­ke ont­wik­kel­pau­ze heeft in­ge­last om de twee 3DS-ti­tels te po­lijs­ten. Eu­ro­ga­mer claimt dat er beel­den van de Poké­mon­ga­me voor de Switch ver­werkt zijn in de aan­kon­di­gingstrai­ler van Sun en Moon: hier komt na­me­lijk kort een af­beel­ding voor­bij van een high-res mo­del van de nieu­we Poké­mon Pi­ki­pek. Poké­mon Stars zou de­zelf­de lo­ca­ties en gra­fi­sche stijl als Poké­mon Sun en Moon be­vat­ten, maar wel in een ho­ge­re re­so­lu­tie om het er mooi­er uit te la­ten zien op te­le­vi­sies. Het moet te­vens mo­ge­lijk wor­den om poké­mon tus­sen de drie ga­mes te rui­len via de Poké­mon Bank. (NU.nl/fo­to: IBTi­mes UK)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.