Papa toont de bru­ta­le re­a­li­teit van het op­voe­den van vier kin­de­ren

Times of Suriname - - PANORAMA -

Pic­tu­re per­fect: zo ziet het ge­zin­ne­tje van Si­mon Hoo­per (33) en zijn vrouw Clem­mie er op het eer­ste ge­zicht uit. Maar niets is min­der waar, zo laat hij zien op zijn hi­la­ri­sche In­st­agram­ac­count. Het le­ven met hun vier doch­ters Anya (8), Mar­nie (5) en de twee­ling Ot­ti­lie en De­li­lah (10 maan­den) in Lon­den blijkt af en toe een uit­da­ging.

Meer dan 265.000 men­sen vol­gen de avon­tu­ren van de papa en zijn kroost in­tus­sen op so­ci­al me­dia. Hoe hij zich staan­de pro­beert te hou­den als eni­ge man in een ge­zin met vijf vrou­wen. En dat doet hij op mees­ter­lij­ke wij­ze. Van ‘s mor­gens bij het op­staan - “in dit huis be­staan geen zach­te och­tend­stem­men” - tot het ma­ken van eten met de twee­ling: “ze heb­ben de hy­gi­ë­ne­stan­daards die een vet­ti­ge ke­bab­zaak in een mum van tijd kun­nen doen slui­ten. Op het ein­de voer je het ge­woon naar bin­nen en hoop je het bes­te. De kans is re­ëel dat het kies­keu­ri­ge cli­ën­teel het toch wei­gert. Mis­schien kan ik het me de vol­gen­de keer be­spa­ren en het rau­we voed­sel ge­lijk in de vuil­nis­bak gooi­en.” Om nog maar te zwij­gen van de ve­le sla­pe­lo­ze nach­ten: “De­li­lah was van­nacht even­veel keer op als een jo­jo die een bak red­bull bin­nen heeft.

Als va­der heb ik een in­ge­bouw­de ge­luids­dem­per waar­door ik door een me­tal­con­cert kan sla­pen. Maar dit was an­de­re koek. Ik denk dat de bu­ren ge­dacht moe­ten heb­ben dat ik een kat aan het vil­len was met een hou­ten le­pel”, klinkt het. Sa­men een bad ne­men na een lan­ge dag spe­len kan een goed idee lij­ken, maar ook dat kan le­lijk te­gen­val­len: “Ik voel­de me als een on­ge­no­de blau­we vin­vis in een spa voor dwer­gen. Als de blik­ken van ba­by’s kon­den do­den, was ik er nu niet meer ge­weest”, klinkt het. Maar op het ein­de van de dag is hij toch al­tijd blij dat hij zijn kroost bij zich heeft, zo mag ook dui­de­lijk zijn.

(AD.NL/fo­to:my­ba­ba.com)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.