Re­kruut loopt schot­ver­won­ding op in zit­vlak

Times of Suriname - - BINNENLAND -

PARAMARIBO – Een re­kruut van de dou­a­ne heeft gis­te­ren een schot­ver­won­ding in zijn zit­vlak op­ge­lo­pen. Er was spra­ke van een in- en uit­schot aan zijn bo­ven­been en zit­vlak. Hij moest met de am­bu­lan­ce wor­den ver­voerd voor me­di­sche be­han­de­ling. De re­kruut was sa­men met an­de­ren in een les­lo­kaal op het ter­rein van Ha­ven­be­heer be­zig les te vol­gen. De in­struc­teur stond met een an­de­re re­kruut, die vei­lig­heids­maat­re­ge­len moest tref­fen met een wa­pen, dat hij daar­na over­han­dig­de aan de in­struc­teur. Na­dat de in­struc­teur het wa­pen over­han­digd kreeg, plaatste hij zijn pa­tro­nen­hou­der met pa­tro­nen in het wa­pen, waar­door het was ge­la­den. Hij zou toen ver­moe­de­lijk per on­ge­luk op de trek­ker heb­ben ge­drukt, waar­door een schot af­ging.

De in­struc­teur heeft bij de po­li­tie ver­klaard dat hij het wa­pen in een vei­li­ge rich­ting had ge­hou­den. Het wa­pen ging af, waar­door de ko­gel eerst naar be­ne­den ging, kaats­te daar­na te­gen een deur en raak­te ver­vol­gens de re­kruut die in de om­ge­ving was. De po­li­tie heeft het wa­pen in be­slag ge­no­men. De in­struc­teur is niet aan­ge­hou­den. Het on­der­zoek is gaan­de.

WJ/RT

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.