Taxi­chauf­feur be­roofd van au­to

Times of Suriname - - BINNENLAND -

PARAMARIBO – Een taxi­chauf­feur is in de nacht van woens­dag op don­der­dag in Paramaribo be­roofd van zijn grij­ze au­to. Hij haal­de een klant aan de Hei­li­gen­weg op en reed hem naar ver­schil­len­de lo­ca­ties. Tij­dens de rit gaf de klant te ken­nen dat hij voor Mel­vin Lin­scheer werkt. Rond mid­der­nacht vroeg de man aan de chauf­feur om te rij­den naar de Ro­de Krui­slaan, aan de ach­ter­zij­de van de ka­zer­ne. Toen ze daar kwa­men, som­meer­de de klant de chauf­feur om uit te stap­pen. Bij de­ze ge­le­gen­heid stak de rover zijn hand in zijn tas, waar­bij het slacht­of­fer de kolf van een vuist­vuur­wa­pen zag. De chauf­feur stap­te uit, waar­na de man in de au­to weg­reed in de rich­ting van de Dr Sop­hie Red­mond­straat. Hij maak­te ook een on­be­kend be­drag aan geld en do­cu­men­ten buit. Het slacht­of­fer heeft geen let­sel op­ge­lo­pen. De po­li­tie heeft de ge­sto­len au­to don­der­dag on­be­heerd aan­ge­trof­fen op de hoek van de Sop­hia’s Lust- en Fre­de­rik Munt­slag­weg. De rover is nog voort­vluch­tig. De po­li­tie is be­zig met het on­der­zoek. WJ

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.