Geen Sre­fi­den­si-ac­ti­vi­tei­ten in Nickerie

Times of Suriname - - BINNENLAND -

NICKERIE - In Nickerie viel er gis­te­ren niets te ha­len in het ka­der van de On­af­han­ke­lijk­heids­dag. Het cen­trum van Nieuw-Nickerie leek wel een spook­stad. In de voor­avond was er een klei­ne druk­te te be­speu­ren rond het Volks­plein en de open­ba­re markt, de plaats waar er ge­woon­lijk ac­ti­vi­tei­ten wor­den ge­or­ga­ni­seerd op hoog­tij­da­gen.

Ve­len wa­ren na­me­lijk uit ver­ve­ling hun huis uit­ge­gaan met het idee dat er mis­schien iets te doen was. Tot gro­te te­leur­stel­ling van de men­sen was er he­le­maal niets te doen. Zij za­ten dan lekker te chil­len rond het Bra­sa- en Volks­plein. Van het een kwam het an­der, want ter­wijl de men­sen daar zo ge­zel­lig met fa­mi­lie en vrien­den za­ten, wer­den er hap­jes en drank­jes er­bij ge­haald en zo wer­den in groe­pen leu­ke feest­jes ge­bouwd. Voor de jeugd was er he­le­maal niets, ook geen sport­ac­ti­vi­tei­ten. De jeugd moest zijn ver­tier op zijn ma­nier zoe­ken.

AL

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.